JHL Oppaat ja muut julkaisut

JHL:n julkaisemat oppaat

Tältä sivulta löydät JHL:n julkaisemat oppaat. Oppaista ne, joiden kohdalla on 'tilaa tästä', ovat tilattavissa painettuina versioina. Jäsenet voivat tilata yhden kappaleen kutakin opasta ilmaiseksi. Ei-jäsenille oppaat maksavat 5 euroa/kpl + käsittelykulut. Kaikki oppaat ovat saatavilla sähköisinä versioina pdf-muodossa. 

JHL:n ammattialaesitteet ja kampanjamateriaalit löydät Muut materiaalit -sivulta.

JHL:n oppaat ja muut julkaisut

Ammattiliitto on tukenasi muutostilanteissa 
Asiaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen

Henkilökohtaisen avustajan opas 
Hyvät työolot tehdään yhdessä 
Hyvässä työyhteisössä ei kiusata

JHL:n järjestötiedon käsikirja 
JHL kouluttaa 2017

Kehitysvamma-alan ammattilaisen opas 
Kuormitus hallintaan lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdetyössä 
Kirjasto- ja tietopalvelualan vinkkaus 
Koulunkäynninohjauksen opas

Lähihoitajan oma opas  

Minä Valpas Vaikuttaja

Nuorisoalan ammattilaisen opas 

Omat vai ulkoistetut palvelut? 
Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Paras-opas 
Parempaan yhteistoimintaan    
Parempi työpaikka - Yhteistoiminnallinen tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen 
Perhepäivähoitajien työaikaopas 
Puhdasta työsuojelua -opas 
Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas

Säästöjä kilpailuttamalla?

Toimisto-, hallinto- ja it-alan ammattilaisen opas 
Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 
Työsuojeluopas - Apuna henkilökohtaisille avustajille


Vanhustyön ammattilaisen opas 
Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas 
Voimaa viestinnästä 
Välinehuollon opas

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ammattiliitto on tukenasi muutostilanteissa

Asiaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen

Henkilökohtaisen avustajan opas

 • Opas on tarkoitettu työnantajana toimiville vammaisille ja heidän avustajilleen. Oppaan tarkoituksena on antaa tukea työnantajuuteen, työsuhteen ylläpitoon ja avustajan jaksamiseen työssään.
 • 34 sivua
 • Lataa/tulosta Henkilökohtaisen avustajan opas pdf tästä
 • Opasta ei voi toistaiseksi tilata valmiiksi painettuna

Hyvät työolot tehdään yhdessä

Hyvässä työyhteisössä ei kiusata

 • Oppaaseen on kerätty tietoa siitä, miten työpaikoilla voidaan luoda työhyvinvointia tukeva sekä työyhteisöongelmilta ennaltaehkäisevä työilmapiiri. Opas auttaa myös häirinnän 
  ja epäasiallisen kohtelun tunnistamisessa, siihen puuttumisessa ja riitatapausten käsittelyssä työpaikoilla. 
 • 24 sivua
 •   Lataa/tulosta Hyvässä työyhteisössä ei kiusata oppaan pdf tästä

JHL:n järjestötiedon käsikirja

JHL kouluttaa 2017 -opas 

Kehitysvamma-alan ammattilaisen opas

Kirjasto- ja tietopalvelualan vinkkaus

Kuormitus hallintaan lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdetyössä

Koulunkäynninohjauksen opas

Lähihoitajan oma opas

Minä Valpas Vaikuttaja

Nuorisoalan ammattilaisen opas

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Parempaan yhteistoimintaan

Perhepäivähoitajien työaikaopas

Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

Puhdasta työsuojelua -opas

Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas

Säästöjä kilpailuttamalla?

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työsuojeluopas - Avuksi henkilökohtaisille avustajille

Vanhustyön ammattilaisen opas

Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas

 • Oppaaseen on koottu mm. keskeisiä työsuhteen ehtoja, yleisiä käytäntöjä työpaikan järjestelyistä, varhaiskasvatuksen ammatillisesta koulutuksesta ja varhaiskasvatuksen suuntauksista. Opas on päivitetty syksyllä 2016.
 • 59 sivua
 • Lataa/tulosta Varhaiskasvatusalan opas pdf tästä 

Voimaa viestinnästä

Välinehuollon opas

 • Oppaaseen on koottu keskeisiä työsuhteen ehtoja, yleisiä käytäntöjä työpaikan järjestelyistä ja välinehuollon ammatillisesta koulutuksesta. Omana osionaan on myös työhyvinvointiin liittyvät asiat ja työsuojelu.
 • 34 sivua
 • Lataa/tulosta Välinehuollon opas pdf tästä