Virka- ja työehtosopimukset

Virka- ja työehtoehtosopimukset

JHL neuvottelee yli sata virka- ja työehtosopimusta. Teemme työtä joka päivä sen eteen, että suomalaisessa työelämässä työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. 

Virkaehtosopimus VES määrittelee  viranhaltijan palvelussuhteen ehdot, kuten palkan, työajan, lomat, työrauhan ja paikallisen sopimisen.

Työehtosopimus TES määrittelee työsuhteisen palvelussuuhteen ehdot.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

Kunta-alan ehdot määritellään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ( KVTES) lisäksi tuntipalkkaisten työehtosopimiuksessa sekä teknisten työ- ja virkaehtosopimuksessa.

Valtion ja kirkon alan ehdot määritellään virka- ja työehtosopimuksin VES ja KirVESTES). 

Yksityisten alojen kenttään kuuluvat työehtosopimukset, joita sovelletaan kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa. Kenttään kuuluu myös työnantajia, jotka toimivat rekisteröityinä yhdistyksinä tai säätiöinä sekä muina kuin kunnan tai valtion osakeyhtiöinä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö (esim. henkilökohtaisen avustajan työnantaja).